Застраховка Гражданска Отговорност 2013 последна актуализицаия 10/29/2012

Тенденциите, очертаващи се при задължителна застраховка Гражданска отговорност

В условията на финасова криза, продължаваща вече няколко години, и не дотам виската покупателна способност на българското население, не бива да се пренебрегва сключването на застраховка Гражданска отговорност. Нейната функция е да се гарантира плащането на обезщетения на пострадали лица, които нямат вина за причинената катастрофа. С наближаването на месеците Ноември и Декември, се очаква активната кампания по този вид застраховка да достигне кулминация. За разлика от предишни години предвижданията са, че няма да има предложения за нереално ниски цени на премията по застраховка Гражданска отговорност 2013. С увеличаването на лимитите на отговорност от 11.06.2012 г. и при нарастващия брой пътно-транспортни произшествия както в България, така и в чужбина, даже прогнозите са за повишения.

Въпреки, че тя е задължителна за всяко превозно средство, голяма част от автомобилния парк в България продължава да се движи по пътищата без наличието й. Дори и след въвеждането на единната електронна информационна система от 26.07.2011 г. и очаквания повишен обхват на полицата, справките за все още неизтеклата 2012 г. сочат спад, в сравнение със същия период за 2011 г. По данни от Комисията за финансов надзор едва 78% (към м. Октомври 2012 г.) от моторните превозни средства са със сключена застраховка Гражданска отговорност, а този обхват е под изискваните от Европейската комисия 90%. Очакванията са, че тази насока ще продължи да се задълбочава.

Дълго време се дискутира и въпроса за въвеждане на системата Бонус – Малус, при която водачите с провинения ще заплащат по-висока премия за застраховка Гражданска отговорност, а примерните шофьори – по-ниска, но все още няма конкретни предложения и одобрение за прилагането й. Системата ще бъде изключително ефективна за повишаване на дисциплината при движение по пътищата. Има изготвен проект на Комисия за финансов надзор съвместно със сектор Пътна полиция, съдържащ конкретни дейности за повишаване на контрола по пътищата с финансови средства от Гаранционния фонд. Предвижда се проверката на превозните средства за наличността и валидността на застраховка Гражданска отговорност да става чрез видеонаблюдение.

На фона на гореизложените данни, при застрахователния пазар в България се забелязват няколко основни тенденции, оказващи влияние при продажбата на застраховка Гражданска отговорност:

  • Не случайно първата и най-бързо развиваща се и иновативна е тази за онлайн продажбите чрез интернет. Не само в чужбина, но и у нас все повече потребители решават да се възползват от възможността да сравнят различните оферти на Застраховатените компании, за да изберат точно определена или най-изгодна оферта. Вече не е необходимо да напускате дома си или офиса, за да сключите застраховка Гражданска отговорност. Освен, че мрежата Ви помага да спестите време, получавате най-актуална информация и компетентно обслужване.
  • На второ място се очертава тенденция цената да не е определящ фактор и все повече собственици на превозни средства да правят задълбочен анализ на предлаганите оферти за застраховка Гражданска отговорност и да избират според лични предпочитания: влияние оказват фактори като лоялност - наличие на предишна застраховка в избраната Застрахователна компания, търсене на утвърдено име на застрахователния пазар или вслушване в компетентен съвет.
  • Следващата тенденция е застаряването на населението, която с право безпокои застрахователния бранш. Застрахователните компании прилагат завишения не само за по-младите шофьори, а и за по-възрастните. С напредването на годините скоростта на реакциите на водача на превозно средство намалява, а зрението отслабва. Неоспорим факт е, че със застаряването на населението, водачите над 40 години стават основен клиентски сегмент. Все пак на този етап не всички застрахователни компании се придържат към тази тенденция – даже някои предлагат най-висока отстъпка за възрастните водачи!
  • И на последно място, но в никакъв случай не и маловажна е трайната тенденция за постепенно повишаване на цените на застраховка Гражданска отговорност – стремежът е за догонване на средно-европейските цени. Този процес няма как да бъде спрян, защото все повече превозни средства се управляват и в чужбина, изплащат се щети спрямо тамошните лимити за обезщетения с по-висока стойност, нарастват и исковете, които се отправят към българските Застрахователни компании както от чужденци, така вече и от български граждани.

При възникване на ПТП може да имате нужда от пътна помощ както и от авточасти за вашият автомобил.

И за финал: Призоваваме всички участниците в движението да шофират внимателно и разумно!